Back to English menu

 

[ Jonas / Jokūbas / Merkelis / Jurgis / Jokūbas / Juozas / Antanas / Jokūbas ]
 Antano šaka
 / Stanislava
Antanas' Tweeg / Stanislava

 

Istoriniai tyrimai  ©Audronė  Musteikienė, Sigita Gasparavičienė 2002-2012 m.
Maketavimas ©Audronė  Musteikienė
Visos teisės saugomos

 
Psl. 27.