Vambutų genealogijos šakos

 

    Jų buvo viena, - tik mano. Interneto pagalba atsirado ne tik naujų šakų, tuo pačiu suradau savo artimus ir tolimus giminaičius.

    Šioje svetainėje kol kas išskiriu tris šakas nuo Antano,  g. 1821 m.:

dvi šakas nuo Antano brolio Adomo-Jokūbo, g. 1824 m., sūnų:

ir  vieną man labai tolimą šaką, atsiskyrusią daug seniau -

šaką, iš kurios atėjęs Edmundas Vambutas ir (nauja) pagal paskutines žinias ir laiškus jam artimesni, negu man giminaičiai:  Sandra, Christian ir kt, kurie dabar gyvena Vokietijoje.

 

Psl. 19